Thư viện ảnh

Scanner

Danh sách sản phẩm

Scan 3d mũ bảo hiểm

Scan 3d mũ bảo hiểm: - Sao chép y mẫu mũ - Dựa vào mẫu thiết kế phát triển mẫu mới - Cải tiến các tính năng của mũ Thiết kế mới mũ bảo...

Thiết kế ngược

- Thiết kế ngược chuyên sâu - Sao chép và phục hồi các chi tiết phức tạp, hư hỏng - Lấy dữ liệu sản phẩm để sẳn xuất hàng loại (CNC) - Sao...

Scan 3D đồ đồng, phục hồi đồ đồng

Scan 3D đồ đồng, phục hồi đồ đồng, cổ vật

Scan 3D Sài Gòn

Chuyên công nghệ 3D, Scan 3D, thiết kế ngược - tạo mẫu nhanh Scan 3D - thiết kế ngược, phục vụ cho ngành cơ khí chế tạo, khuôn mẫu và sao chép...

Chuyên Scan 3D Tượng

Scan 3D tượng phật chuyên nghiệp, xuất file sắc nét, không giới hạn kích thước.

Thiết kế ngược sản phẩm cơ khí

Scan 3D, thiết kế ngược, phục vụ cho ngành cơ khí - cơ khí chế tạo và Thiết kế phát triển mẫu mới chuẩn cơ khí Quý khách cần sao chép từ...

Scan 3d - Thiết kế ngược đồ chơi xe

Scan 3D, thiết kế ngược đồ chơi xe. Thiết kế ngược và phát triển mẫu chi tiết xe

Scan 3D Thiết kế ngược sản phẩm nhựa, chai nhựa, nghành nhựa gia dụng.

Scan 3D, Scan 3D khuôn mẫu. thiết kế ngược các sản phẩm nhựa, các sản phẩm nhựa gia dụng và sản phẩm phục vụ ngành khuôn mẫu