Thiết kế ngược sản phẩm cơ khí

Scan 3D, thiết kế ngược, phục vụ cho ngành cơ khí - cơ khí chế tạo và Thiết kế phát triển mẫu mới chuẩn cơ khí Quý khách cần sao chép từ một mẫu có sẵn để sản xuất ra hàng loạt các sản phẩm bản sao y mẫu trước đó hoặc sao chép mẫu và thiết kế ngược lại chi tiết đã bị hư hỏng dùng để thay thế cho công việc sửa chữa. Hãy liên hệ với chúng tôi, 3D Top chuyên nghiệp - tận tâm - hợp tác!

Mô tả

Hình ảnh

Sản phẩm khác